Wat is een BIN?

Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen.

Het is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie die elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de buurt. Deze kunnen onder meer gaan over inbraak of poging tot in woning, appartement of wagen, diefstal of poging tot van een voertuig, brandgevaar, vandalisme of een andere vorm van overlast. Het alerte lid van een BIN zal een verdachte situatie onmiddellijk melden bij de politie via het oproepnummer 101. BIN's melden via hun ledenkanaal eveneens zorgwekkende verdwijningen (afkomstig van ChildFocus of van de politie).


Wat is het doel?

  • het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;

  • de sociale controle te bevorderen;

  • het belang van preventie te verspreiden.


Hoe werkt een BIN?

Het is zeer belangrijk te benadrukken dat een BIN niet mag gezien worden als een vervangingspunt van meldingen naar de politie toe. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat men als burger begint te patrouilleren of bewaken.

Dus blijft de stelregel als goede burger gelden, dat als men iets abnormaals opmerkt of er is iets gebeurd: Bel 101!

De politiedienst evalueert steeds de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er door de politie geoordeeld wordt dat er voor de burgers nuttige informatie is vanuit het onderzoek of de melding, dan start het BIN-netwerk op.

Het bericht wordt verspreid aan alle BIN-leden. Dit gebeurt via een gesproken bericht op het door u opgegeven telefoonnummer (bij voorkeur gsm). De informatie wordt op deze manier vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid en opmerkzaamheid.


Ontstaan van het BIN

In 1994 werd de West-Vlaamse grensstreek regelmatig geteisterd door de Franse "Kappa" bendes.

Winkels en huizen werden systematisch geplunderd. Op vraag van de inwoners werd er een werkgroep gevormd door de Rijkswacht van Ieper, om een samenwerking uit te werken tussen de politiediensten en de burgers.

In het begin van 1995 werd het BIN in België. opgestart, na een bezoek in 1994 aan het Britse Maidstone Neighbourhoodwatch door Majoor Dominique Demey, Districtscommandant van de Belgische Rijkswacht en Stefaan Vannieuwenhuyse, plaatselijk vertegenwoordiger.

De verbindingsofficier van de Maidstone Police, PC Mick Wright, heeft zijn Belgische college's geleid tot het verwezenlijken van een Neighbourhoodwatch schema, aangepast aan de Belgische vereisten.

Onder het voorzitterschap van Bertrand Pouselle werd het BIN geïntroduceerd in ongeveer 50 dorpen en steden in de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen.