Criminaliteit op internet

Met internetcriminaliteit worden alle vormen van criminaliteit bedoeld waarbij het gebruik van internet een hoofdrol speelt. Internetcriminaliteit is een vorm van computercriminaliteit.

Voorbeelden van internetcriminaliteit zijn o.a.

  • inbreken in computers of computernetwerken (hacken);

  • het chanteren van computergebruikers door hun systeem te blokkeren via ransomware (politievirus);

  • verspreiden van illegaal materiaal (zoals kinderporno);

  • het ongeoorloofd verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (muziek en films);

  • het misleiden van mensen door middel van phishing of pharming;

  • het veroorzaken van overlast door middel van bijvoorbeeld spam of flooding.

Men kan zich op verschillende manieren beschermen tegen internetcriminaliteit:

  • De juiste software gebruiken en een virusscanner installeren.

  • Een spamfilter en firewall installeren.

  • De computer regelmatig updaten, bijvoorbeeld via Windows Update

  • Enkel bestanden downloaden die honderd procent betrouwbaar zijn. Onbetrouwbare bestanden bevatten vaak spyware.

"Safe on web" is een online meldpunt voor computercriminaliteit. Internetgebruikers kunnen hier online melding doen van misdrijven.